?> Diklat PMR Wira SMK Pawyatan Daha 3 Kediri – SMK PAWYATAN DAHA 3 KEDIRI

Diklat PMR Wira SMK Pawyatan Daha 3 Kediri

Bagi siswa yang mengikitu ekstrakurikuler PMR wajib mengikuti kegiatan Diklat PMR Wira SMK Pawyatan Daha 3 Kediri.

Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada:

tanggal   : 9 – 10 September 2018

Tempat   : SMK Pawyatan Daha 3 Kediri

terima kasih